Control de Plagues

Servei de Control de Plagues d'ús ambiental i en indústria alimentària

 • (DDD) Desinsectació, desratització i desinfecció per empreses, hosteleria, granjes, magatzems, instal·lacions municipals, etc
 • Serveis de tractaments de: Formigues, Termites, Escarabitxes, Mosca, Prevenció de la processionària dels pins, Mosquit, Vespes, Tractaments de la fusta, Rosegadors
 • Microorganismes (virus, fongs, bacteris, etc)
 • Empresa amb seu al Baix Ebre amb dècades d’experiència en el sector
 • Seguiment periòdic segons incidències
 • Lliurament de certificat d'actuació i complet informe de cada visita/aplicació
 • Garantia d’utilització dels productes mes eficaços i mes segurs per les persones i l'entorn
 • Primera visita/diagnòstic gratuït inclòs monitoreig
 • Servei integral: correcció de barreres físiques més informació a les persones més aplicació de plaguicida/raticida si cal
 • Aplicacions adaptades a l'entorn (granjes, naus, habitatges, presència de animals
  domèstics amb prevenció, trampes, tractaments...)
 • Aplicació per particulars i comunitats de veïns
  Roger: 652 792 176   24h: 977 44 56 58