Serveis de control de plagues d'ús ambiental i en indústria alimentària. (DDD) Desinsectació, Desratització i Desinfecció
(DDD) Desinsectació, Desratització i Desinfecció
Carcoma i Termites
Productes zoosanitaris i d'alimentació per a animals de companyia (gossos, gats, ocells, ...) Productes zoosanitaris i d'alimentació per a animals de producció (ovelles, porcs, cavalls, aus de corral, ...)
Raticides, insecticides, desinfectatns, ... Perruqueria Canina